రాణి, IPS © తెలుగు స్టోరీ

By Mantri Pragada Markandeyulu (Author)

Language : Telugu
Pages : 162
Paperback ISBN : 9789356754904
Currency Paperback
Us Dollar US$ 20.00

Description

ఫామిలీ మరియు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టోరీ. ఈ స్టోరీ ఒక అందమైన అమ్మాయి రాణి యొక్క పోలీస్ జీవితం. రాణి యొక్క ధైర్య సాహసాలు అందరి ఫ్రూడ్స్టర్స్ - Fraudsters - ని, బ్లాక్ మనీ సంపాదించిన వారిని, దొంగ వ్యాపారులని, కల్తీ వ్యాపారులని, స్ముగ్లేర్స్ ని, పెద్ద పెద్ద గ్యాంబ్లర్స్ ని, వాళ్ళ యొక్క క్రిమినల్ ఆక్టివిటీస్ ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి, వాళ్ళ యొక్క జీవిత రహస్యాలను, బిజినెస్ లావాదేవులను, వారి దినచర్యలను, ఆక్టివిటీస్ ని, బట్టబయలు చేసి, పట్టుకుని, శిక్షార్హతలను కోర్టు ముందుకు తీసుకువచ్చి, వాళ్లకు శిక్ష పడేలా చేసిందీ.


About Contributor

Mantri Pragada Markandeyulu

Novelist, Story and Song Writer, a Poet. Trainer in Management Programs and Personality Development Programs. Retired Public Sector Enterprise Officer.


Genre

Fiction : Mystery & Detective - General

Fiction : Thrillers - Crime

Fiction : Action & Adventure